ייפוי כח מתמשך

מסמך יפוי כח מתמשך הוא מסמך המאפשר לאדם, להחליט כבר עכשיו, כל עוד הוא יכול, את מי ימנה לטפל בענייניו, ובעיקר איך הוא רוצה להמשיך לחיות את חייו במידה ולא יוכל להחליט או לבצע פעולות בעצמו בעתיד.

במסמך זה האדם יכול להתייחס לעניינים אישים, רפואים או רכושיים.

עם זאת, לעיתים נדרש מינוי אפוטרופוס, בעיקר כאשר בן אדם אינו צלול, וזקוק לעזרה, או קטין שנותר יתום, או אנשים עם צרכים מיוחדים, שאינם יכולים לדאוג לעצמם. במקרים כאלו כדאי, רצוי ואף מומלץ למנות אפוטרופוס, שידאג לרווחת האדם היקר לו.

עריכת ייפוי כח מתמשך ניתן לבצע אך ורק ע"י עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

משרדי נותן שירות גם בעריכת מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס, שאלו שני מסמכים נוספים שנכנסו לתוקף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית.