ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

חוק לימוד חובה (1949) קובע כי "מי שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית, שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך בו לומד הילד".

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח קבוצתי, המעניק כיסוי מלא לאורך כל שעות היממה, כל השנה, גם כשהילד נמצא בבית הספר או מחוצה לו, בעת חופשה בארץ או בחו"ל, בין אם הילד שהה במסגרת פרטית או עם הוריו.

מה כדאי לדעת על ביטוח תאונות אישיות?

 • הביטוח חל גם על הורה או בן משפחה של התלמיד שנטל עימו חלק בפעילות הרשמית של המוסד בו שוהה, בין אם התרחשה בין כתלי המוסד או מחוצה לו.
 • ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה, בין השאר, זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה המוגדרת כאירוע פיסי,
  חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי – הגורם לנזק גופני.

הילד שלכם נפגע, מה עושים?

 • הודיעו על כך באופן מיידי למזכירות בית הספר/הנהלת הגן.
 • קבלו אישור על נסיבות התאונה, אותו תציגו בקופת החולים ולחברת הביטוח שלכם.
 • קבלו אישור על ימי ההיעדרות או האשפוז של הילד.
 • כדאי ומומלץ לאסוף נתונים ומסמכים בסמוך לקרות האירוע, אלו ישמשו אתכם בהמשך.
  – צילום מקום התאונה, החבלה.
  – איסוף עדויות ממי ששהה במקום בזמן התאונה.
  – שמירת מסמכים רפואיים, קבלות על תשלום בגין טיפול רפואי, הפנייה למיון וכל חומר רפואי המעיד על אופי החבלה ומשמעויותיה.
  – איסוף הנתונים והמסמכים המשמשים בסיס להגשת התביעה הינו קריטי, כמו גם מילוי הטפסים השונים, שכן השמטת פרטים, חוסר דיוק והבנה ברורה של הסיטואציה, עלולים להוביל לשגיאות אשר תאלצו לשלם עליהן בעתיד וחבל.

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

במרבית המקרים ניתן להגישה עד שלוש שנים מיום קרות האירוע, כאשר מדובר בקטין מתחת לגיל 18 ניתן להגיש את התביעה עד הגיעו לגיל 21.

ביטוח תאונות אישיות לא כולל – תאונות דרכים בארץ או בחו"ל, אלא במספר מקרים מוחרגים.

מוזמנים להתייעץ על מנת למקסם את זכאותכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם על פי החוק.