ייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופסות

בעבר, כאשר אדם היה הופך ללא כשיר שכלית, אם בשל מחלה או תאונה, היה צורך למנות לו אפוטרופוס, בכדי שזה ידאג לענייניו ויבצע החלטות עבורו.

בהליך האפוטרופסות רופא יכול להגדיר אדם ככשיר או כאדם שזקוק לאפוטרופוס בטופס פשוט. ההליך כרוך בפנייה לבית משפט ובירוקרטיה מתישה. אפוטרופוס לענייני רכוש נדרש להגיש דוחות תקופתיים לאפוטרופוס הכללי ולהיות תחת ביקורת מתמדת.

ייפוי כוח מתמשך הינו אלטרנטיבה שנוצרה מתוך הבנה שהליך האפוטרופסות הביא לחוסר התחשבות ברצון האדם שהאפוטרופוס אמור לדאוג לו. בהליך אפוטרופסות, לאדם שאינו כשיר אין כל אפשרות להביע את דעתו או רצונותיו, מה ייעשה עם רכושו והונו, וגורלו נתון באופן מוחלט בידי האפוטרופוס שמונה עליו.

הנחת היסוד שהובילה ליצירת החלופה בדמות ייפוי כוח מתמשך היא שמינוי אפוטרופוס פוגע בזכותו של האדם לחירות, לכבוד, לאוטונומיה ולקניין, היות ולאדם אין שליטה על אף אספקט בחייו. הנחת היסוד היא שניתן לשלול את חירות האדם רק כאשר הדבר הכרחי לטובתו שלו וכשיכולתו לממש את האוטונומיה שלו פגועה ממילא, כמו לדוגמה, במקרה בו אדם נולד פגוע ואין ברירה אלא למנות לו אפוטרופוס. לעומת זאת, אם אדם יכול להביע את עמדתו ורצונותיו, יש להתחשב בהם.

מתוך כך הגיעו המדינה ומערכת המשפט למסקנה כי יש לאפשר כלי חדש – ייפוי כוח מתמשך.

בניגוד להליך אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך הינו כלי הסכמי. הן הממנה והן המיופה חותמים על מסמך הייפוי, ובית המשפט מעורב בהליך רק במקרים בודדים.

היתרון המרכזי בייפוי כוח מתמשך הינו בכך שהוא מתחשב ברצונו של האדם ומאפשר לו שליטה על גורלו בעתיד, לאחר שיינטל ממנו כושר השיפוט. בנוסף לקביעה מי יהיה אחראי על ענייניו ויבצע עבורו החלטות, הממנה יכול לתת הנחיות מקדימות למיופה הכח כיצד לנהוג בכל הנוגע לענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לאדם אחד או יותר, בשלושת התחומים הנ"ל או בחלקם, על פי רצונו.

עו"ד סוזאנה זוקוב מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך מסמכי ייפוי כוח מתמשך.

צרו קשר עכשיו להתייעצות – 08-6896953

ייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופסות