למה ייפוי כוח מתמשך חשוב גם לך

ייפוי כח מתמשךכולם שואלים אותי, "מה זה ייפוי כח מתמשך?" "שמענו על זה, ולא ממש הבנו. זה כמו צוואה בחיים?" אז החלטתי שזו הזדמנות לעשות סדר ולחשוף את עיקרי הדברים, עבור כל מי שמעוניין לקחת את גורלו בידיו וגם לדאוג ליקרים לו. אם יש לכם הורים מבוגרים, או אתם נמנים עם אלו אשר שונאים סיכון, המאמר הזה הוא בשבילכם.

מאת: עו"ד סוזאנה ז'וקוב

כולנו מקווים שנגיע לגיל השלישי בבריאות איתנה, ודעה צלולה, אולם על אף שלכולנו ברור ש"לנו זה לא יקרה", לעיתים, המציאות היא שונה. לעיתים, תהליך הזקנה מלווה בבעיות זכרון, תקשורת עם הסביבה ועד אלצהיימר. כאשר זה קורה, אנחנו מפסיקים להיות אדון לעצמנו, מתקשים לקבל החלטות ולפעול על פיהן, והופכים להיות תלויים בעזרת הזולת.

אז איך פותרים בעיה כזו?

עד היום, מקובל היה לבקש מבית המשפט למנות אפוטרופוס לאדם הזקוק לכך.

הבעיה היא, שאדם אשר צריך סוג כזה של עזרה כבר אינו מסוגל לתפקד או לחשוב בצורה צלולה. למעשה אותו אדם כבר אינו חלק מההחלטה, לוקחים את חירותו להחליט מי ישמור עליו ומי יחליט בענייניו. דווקא כאשר הוא הכי זקוק שישמעו אותו ואת רצונו, מחליטים "מעל הראש שלו".

בדיוק את הבעיה הזו בא לפתור ייפוי כוח מתמשך.

אז מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המאפשר לאדם, להחליט כבר עכשיו, כל עוד הוא יכול, את מי ימנה לטפל בענייניו, ובעיקר איך הוא רוצה להמשיך לחיות את חייו במידה ולא יוכל להחליט או לבצע פעולות בעצמו (בדר"כ בשל מוגבלות שכלית, נפשית או בעיות זקנה כגון דימנציה).

במסמך זה האדם יכול להתייחס לעניינים אישיים, רפואיים או רכושיים.

אילו דברים לדוגמא ניתן לכתוב בייפוי כוח מתמשך?

ניתן להחליט מי יפעל בשמי, לדוגמא:

  • הייתי רוצה שיוסי, בני הבכור יטפל בכל ענייני הבנק, ומוטי בני הצעיר בכל ענייני הרפואיים.

ניתן לקבוע בענייני רכוש לדוגמא:

  • אני מורה שלא לחלק את אוסף החרסינות עד ליום מותי.
  • אני מבקשת שמיופה הכוח יקפיד לתת דמי חנוכה לכל הנכדים.

עוד, כאמור ניתן לקבוע בעניינים אישיים לדוגמא:

  • אבקש שבשום פנים ואופן לא יעבירו אותי למוסד סיעודי אני מעדיפה להיות מטופלת בבית.
  • אני מורה שיקחו את רכבי לנקיון לפחות אחת לחודש ויקפידו על הטיפולים התקופתיים.
  • אבקש שיקחו אותי לבית הכנסת כל יום שישי.
  • אני מורה שלא להאכיל אותי אוכל מטוגן.
  • אני מורה לקחת אותי לתספורת אחת לחודש.

מנגנוני פיקוח

למותר לציין שקיימים בחוק מנגנוני פיקוח רבים שנועדו לשמור על כך שמיופה הכח לא ינצל לרעה את מעמדו.

ישנן פעולות שהן אישיות במהותן אשר מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע בשמי, כגון המרת דת, אימוץ ילד, השתתפות בבחירות או עריכת צוואה.

פעולות אחרות מחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך, כגון מתן תרומות, מתנות או הלוואות בסכומים מסוימים.

ישנן פעולות אשר בכל מקרה נדרש אישור של בית המשפט בכדי שמיופה הכוח יוכל לבצען בשמי, כגון פעולות במקרקעין ופעולות בשווי של מעל חצי מיליון ש״ח.

באפשרות הממנה, לציין מיודע-אדם נוסף שידע על ייפוי הכח שהופקד, ויפקח בזמן אמת על מיופה הכח.

מועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

אחד הדברים המוצדקים ביותר, לדעתי, במנגנון זה הוא האפשרות לקבוע בעצמך את התנאים לכניסת ייפוי הכח לתוקף.

למשל, ניתן לקבוע כי בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי, אז יכנס ייפוי הכח לתוקף. או למשל על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת, או לחלופין בהחלטה משותפת של הקרובים לי. בכל מקרה, אם לא קבעתי את התנאים, תידרש חוות דעת רפואית שמצבי מחייב את הפעלת ייפוי הכח.

ביטול ופקיעת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו. במידה והתחרטנו נוכל לבטלו ברגע שנרצה באמצעות טופס הודעה על ביטול.

ייפוי הכח יפקע במספר מקרים כגון אם נקבע מועד מסוים לפקיעתו או אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה, (למשל: אם מונה לו אפוטרופוס). וכמובן בפטירת הממנה או מיופה הכח.

ואם בפטירה עסקינן, כידוע, הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה לוקחת לעיתים מס' חודשים, דבר אשר עלול לגרום לנזק כספי לעזבון. פה המקום לציין כי מיופה כוח לענייני רכוש רשאי למשך תקופה של 90 ימים מיום פטירת הממנה להמשיך ולטפל בעניינים רכושיים מסוימים. לדוגמא, לשלם תשלומים עבור שירותים שהממנה קיבל בחייו, לשלם עבור הוצאות סבירות לקבורה ואבלות, להמשיך לנהל נכס מושכר או נכס הדורש טיפול שוטף וכו'.

יתרון נוסף של עריכת יפוי כח מתמשך, הוא היותו מסלול "עוקף בית משפט". נכון להיום לא נגבית אגרה, וההפקדה מתבצעת אצל האפוטרופוס הכללי. אין צורך בבקשת אישור מבית משפט, לא בזמן ההפקדה ולא בזמן המימוש. מדובר בהליך עצמאי ואלטרנטיבי להליך האפוטרופסוט, פחות מתיש, והרבה יותר מכבד.

לסיכום נוסיף כי עריכת ייפוי כוח מתמשך ניתן לבצע אך ורק ע"י עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. (בייפוי כוח רפואי בלבד, הגורם המאשר יכול להיות גם רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי).

הכותבת היא עו"ד סוזאנה ז'וקוב, אשר הוסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך.