צוואה הדדית מהי?

צוואה הדדיתצוואה הדדית משותפת היא צוואה המעידה על החלטה משותפת ומקובלת על שני בני הזוג, הקובעת מראש מה יעלה בגורל נכסיהם המשותפים לאחר מות אחד או אחת מהם. במקרה זה מדובר למעשה בשתי צוואות הדדיות המסתמכות זו על זו.

ניתן לערוך צוואה הדדית משותפת בין שני בני זוג הנשואים זה לזו או בין בני זוג המצויים בקשר יציב ומתמשך, ניתן לחתום עליה במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים המקבלים תוקף משפטי זהה.

החלטה בדבר עריכת צוואה הדדית משותפת הינה בעלת נגזרות מורכבות מבחינה משפטית, מוצע להיערך ולתת את הדעת עליהן בכובד ראש.

צוואה הדדית – מה חשוב לדעת?

בניגוד לצוואה פרטנית, בה המוריש רשאי לשנותה או לבטלה לפי רצונו, הרי שבצוואה הדדית משותפת קובע החוק כי במידה ובן הזוג בחיים ואחד מהצדדים מבקש לסגת מצוואתו עליו להודיע זאת בכתב לשותפו לניסוח הצוואה. תוקפה של הצוואה ההדדית המשותפת בטל מבחינה משפטית מרגע בו התקבלה ההודעה על ידי בן הזוג השני. 

ברירת המחדל בחוק הירושה היא חלוקת העיזבון ליורשים על פי דין, כלומר בן או בת הזוג שלכם וקרוביכם. לעיתים נוצרים מצבים בהם, בן הזוג הנותר בחיים נשאר עם חלקי דירה (ולא בבעלות מלאה), ושותפים כפויים בחשבון הבנק.

באמצעות צוואה הדדית, תוכלו להורות כי עם מותכם כל עיזבונכם יועבר לבן זוגכם, ולאחר אריכות חייו ושנותיו, יועבר העיזבון לילדכם בחלקים שווים, בכך תדאגו לבן זוגכם, שימשיך לחיות ברמת החיים שיחפוץ, ללא תלות באחרים.

בני הזוג יכולים לקבוע כי לאחר מות אחד/אחת מהם רשאי יהיה מי שנותר בחיים לעשות במה שקיבל לפי ראות עיניו, או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות.

  • צוואה הדדית משותפת מוצע לערוך באופן המצמצם את הסיכון לפגיעה ברצונו של מי מהמצווים ובאופן המגביל את בן הזוג שיוותר בחיים מלעשות שימוש לרעה בעיזבון או בחלקו, כאשר לדוגמא יחליט להינשא שוב.
  • צוואה הדדית משותפת מומלץ להפקיד אצל רשם הירושה במשרד המשפטים, בנוכחות שני הצדדים ובהצגת מסמכים מזהים.

מעוניינים לדעת יותר על הסכמות הדדיות שהינן בעלות תוקף מוסרי, ערכי ומשפטי? מהם היתרונות אל מול החסרונות בעריכת צוואה הדדית משותפת?

מוזמנים ליצור איתי קשר ולקבוע פגישת יעוץ.

הכותבת היא סוזאנה זוקוב, עורכת דין צוואות וירושות, ייפוי כוח מתמשך ומקרקעין.