דיני עבודה

דיני עבודה

משרדי נותן שירות בהגשת תביעות כנגד מעסיקים שלא שילמו לעובד את מלוא זכויותיו הקוגנטיות, ומלווה את העובד עד למיצוי זכויותיו על פי חוק.

משרדי נותן שירות בפתיחת חברת יחיד או פרטית וכן בחיסולה של חברה מרצון, לרבות שירות נלווה כגון, ניסוח פרוטוקולים, אימותי תצהירים לפתיחת חשבון בנק, ועוד.