ייפוי כוח מתמשך

דווקא היום, כל כך חשוב להסדיר את הנושא עבור יקירינו, בעיקר המבוגרים. שיהיה שם מישהו שיוכל לקבל החלטות ברגעים הנכונים עבורם. חשוב לדעת! הנחיות האפוטרופוס הכללי מאפשרות לנו בשעת החירום לקיים את התהליך באמצעים הטכנולוגיים הקיימים מבלי הצורך במפגש פיזי.

עורכת דין סוזאנה זוקוב מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך מסמכי ייפוי כוח מתמשך, ובעלת ניסיון רב בתחום.

מסמך ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המאפשר לאדם, להחליט כבר עכשיו, כל עוד הוא יכול, את מי ימנה לטפל בענייניו, ובעיקר איך הוא רוצה להמשיך לחיות את חייו במידה ולא יוכל להחליט או לבצע פעולות בעצמו בעתיד.

במסמך זה האדם יכול להתייחס לעניינים אישים, רפואיים ו/או ענייני רכוש. ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לכל הנוגע לרווחת האדם , דאגה לצרכים היומיומיים שלו מבחינה גופנית, נפשית וחברתית, מקום המגורים שלו וכו', ייפוי כוח מתמשך בענייני בריאות מתייחס לכל הנוגע לגופו של אדם כגון החלטות על גופו (ובלבד ואין זה מתנגש בחוק החולה הנוטה למות). ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לכל הנוגע לנכסים, הכספים וההתחייבויות הפיננסיות של האדם.

כל אדם בגיר (מעל גיל 18) יכול להחליט על עריכת ייפוי כוח מתמשך, בתנאי שהוא מבין את המשמעות של מתן ייפוי הכוח והשלכותיו באופן מלא. באפשרותו למנות מיופה כוח תוך הענקת שיקול דעת מלא בקבלת החלטות , או לקבוע מראש הנחיות מקדימות עבור מיופה הכוח.

ניתן למנות אדם אחד כמיופה כוח או למנות מספר מיופי כוח שיוכלו לפעול יחד או לחלק ביניהם את האחריות והסמכות לעניינים נפרדים. כך או כך, מיופי הכוח חייבים להסכים למינוי, ולא ניתן לכפות עליהם תפקיד זה.

לעיתים נדרש מינוי אפוטרופוס. לדוגמה, כאשר בן אדם אינו צלול, וזקוק לעזרה, במקרה של קטין שנותר יתום, בוגרים עם צרכים מיוחדים שאינם יכולים לדאוג לעצמם או קשישים שאינם יכולים לדאוג לעצמם או לקבל החלטות בעצמם. במקרים כאלו כדאי, רצוי ואף מומלץ למנות אפוטרופוס, שידאג לרווחת האדם היקר לו.

ייפוי כוח נכנס לתוקף כאשר האדם מאבד את היכולת לקבל החלטות או לטפל בעניינים אליהם מתייחס המסמך. ברירת המחדל בחוק בנוגע לכניסת יפוי הכח לתוקף היא חוות דעת של רופא מומחה. הממנה יכול להתנות על כך ולקבוע את האופן שבו יקבע כי אינו מבין עוד בדבר.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך ניתן לבצע אך ורק ע"י עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

בנוסף לעריכת ייפוי כוח מתמשך, משרד עורכת דין סוזאנה זוקוב נותן שירות גם בעריכת מסמך הבעת רצון, תומך בקבלת החלטות והנחיות מקדימות לאפוטרופוס וכן הגשת בקשות למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

לליווי משפטי בתחום יפוי כח מתמשך או אפוטרופסות, התקשרו – 052-4896017